Επικοινωνια

ΣημείαΠωλησης


Εργαστήριο Τριανταφυλλίδη : Ταψιά κατεψυγμένων πιτών
Κατάστημα Μηλιώνη : Ταψιά κατεψυγμένων πιτών και ψημένες πίτες σε μερίδες

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Marie & Antoinette Homemade Flavours

Τριανταφυλλίδη 22
Νέο Ψυχικό Τ.Κ. 115 25
Τηλέφωνο: +30 21 3041 6420


ΦόρμαΕπικοινωνιας

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
656